Velferdsordninger, er det så viktig da? – Kronikk av Oddveig Gikling-Bjørnå – Nationen 1.5.2018

Ikke bare er du blitt syk og kanskje må kjempe ditt livs kamp. Du skal i tillegg sørge for å ha folk hjemme på gården som kan ta seg av den daglige drifta.

Hva gjør du med dyra og gården om du blir syk? Kvinnen på bildet er ikke forfatteren av innlegget. Foto: Michael Erhardsson / Mostphotos
Hva gjør du med dyra og gården om du blir syk? Kvinnen på bildet er ikke forfatteren av innlegget. Foto: Michael Erhardsson / Mostphotos

Oddveig Gikling-BjørnåPublisert: 01.05.18, 12:49| Oppdatert: 21.11.19, 11:14

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Link i Nationen

Tenk deg at du for eksempel plutselig blir alvorlig syk og ikke kan utføre jobben din. Hvilke utfordringer medfører det, tror du? Hvilke rettigheter har du og hvem kan hjelpe deg? Dette tenker de færreste av oss på til daglig og det er heldigvis ikke så ofte behovet er der.

Som selvstendig næringsdrivende blir sjekklista en god del lengre enn om du er fast ansatt i det private eller det offentlige. Er du i tillegg gårdbruker blir det ofte enda mer innviklet. Ansatte trenger ofte bare å gå til fastlegen sin og få en sykemelding som så automatisk sendes til arbeidsgiveren. Så kommer sykepengene til vanlig tid og man er inne i «rullene».

Selvstendig næringsdrivende må fylle ut en hel masse skjema og sende inn manuelt, og håpe på at det ble korrekt og at saksbehandlingen ikke tar altfor lang tid. Få av oss er så drevne på dette at vi vet akkurat hva som skal gjøres, så det blir litt på lykke og fromme, og dessverre ikke mange å spørre om råd.

Når vi nå har gått inn i årets jordbruksforhandlinger, kommer det meste til å handle om hvordan midlene blir fordelt mellom de ulike gårdsbrukene, de ulike produksjonene og de ulike delene av landet. Det er selvfølgelig viktig. Men det som ofte blir glemt, er at velferdsordninger for bonden også er en del av jordbruksavtalen.

Man kan ikke forvente høye fødselstall når man har stor risiko for inntektstap i en fase av livet hvor man i tillegg ofte har investert mye i gård og grunn.Oddveig Gikling-Bjørnå

Velferdsordninger som sikrer bonden ved sykdom og svangerskap, og som gjør det mulig å ta ferie. Og som det er mulig både for bonden og byråkratiet å forstå.

Og at velferdsordningene er viktige kan det ikke herske mye tvil om. Det er sikkerhetsnettet vårt. Uten velfungerende velferdsordninger vil det være risikosport å bli gravid eller alvorlig syk som bonde. Utgiftene til avløser renner ut hver måned. Da er det kjempeviktig at sykepengene kommer i tide.

Jeg har selv vært alvorlig syk og opplevd hvor vanskelig systemet kan være, skriver Oddveig Gikling-Bjørnå. Foto: NorturaJeg har selv vært alvorlig syk og opplevd hvor vanskelig systemet kan være, skriver Oddveig Gikling-Bjørnå. Foto: Nortura

Mange har også tøff gjeldsbelastning og presset likviditet i tillegg. Man har ikke råd til å forskuttere avløser i mange måneder. Da er det kjedelig viss grunnen er at NAV ikke greier å behandle søknaden i tide fordi det mangler et skjema eller ett kryss.

Jeg har selv vært alvorlig syk og opplevd hvor vanskelig systemet kan være. De første 16 dagene dekkes via jordbruksoppgjøret og utbetales av fylkesmannen etter anvisning av kommunen. Disse pengene pleier det å være kurant å få utbetalt. Kommunene eller Landbrukstjenester har folk som kan dette og vil kunne være behjelpelig.Annonse

Utfordringene pleier å starte når NAV kommer inn i bildet. Et byråkratisk system som dessverre kan for lite om landbruk og som det er vanskelig å få direkte kontakt med. De færreste vet at de har en «egen» saksbehandler på det lokale NAV-kontoret selv om det ofte er en annen saksbehandler som kanskje har akkurat din sak til behandling. En saksbehandler som kan sitte i en helt annen kommune.

For ikke bare er du blitt syk og kanskje må kjempe ditt livs kamp. Du skal i tillegg sørge for å ha folk hjemme på gården som kan ta seg av den daglige drifta. Har du husdyr snakker vi om minst to ganger daglig, syv dager i uken. Dette må være en eller flere personer som du kan stole på og som kan faget.

Ikke alle er så heldige å ha familie som kan gjøre dette, og dyktige avløsere vokser ikke på trær. Men i de aller fleste tilfeller går det bra med hjelp av familie, venner, naboer og avløsere. Kommunen og Landbrukstjenester kan ofte være gode støttespillere også her.

Men tilbake til NAV. Etter å ha vært åpen om min sykdom og kampen for sykepenger, fikk jeg tilbakemeldinger fra mange andre som hadde opplevd mye av det samme, dessverre. Og utfordringene gjelder ikke bare viss man blir alvorlig syk, men like gjerne ved svangerskap og fødsel. Utfordringen ligger hovedsakelig i kunnskap.

Skal vi sikre rekruttering til næringa, av begge kjønn, må dagsatsene justeres opp for å harmonere med virkeligheten.Oddveig Gikling-Bjørnå

Vi bønder må få tilgang til et lettfattelig system som sier noe om hvilken informasjon og dokumentasjon som er nødvendig i de ulike situasjonene. Da unngår vi unødvendige feil og forsinkelser i saksbehandlingen. Men også NAV må bidra for at dette skal flyte bedre. De trenger å få bedre kjennskap til selvstendig næringsdrivende og de utfordringene som bønder har når de trenger bidrag fra velferdsordningene.

Heldigvis går verden fremover. I 2000, da vi ventet vårt andre barn og akkurat hadde tatt over hjemgården min, var det ikke mulig å få svangerskapspenger som selvstendig næringsdrivende. Så når jeg da måtte ta det med ro i flere måneder før termin på grunn av fare for svangerskapsforgiftning, fikk jeg ikke dekket ei krone.

Svangerskapspenger har heldigvis kommet på plass siden da, i alle fall inntil 60 prosent lønn, sist jeg sjekket. Dette bør selvsagt økes for å sikre rekruttering til næringa. Sikre at vi får flere kvinner inn i næringa og sikre at fødselstallene i Norge øker, som ifølge regjeringen ikke er høye nok.

Man kan ikke forvente høye fødselstall når man har stor risiko for inntektstap i en fase av livet hvor man i tillegg ofte har investert mye i gård og grunn.

Dagsatsen må også justeres så den harmonerer med det det virkelig koster å leie inn avløser 7,5 time pr. dag. Har du en avløser med noen års ansiennitet kommer du ofte til kort med dagens satser.

Så konklusjonen er enkel: Skal vi sikre rekruttering til næringa, av begge kjønn, må dagsatsene justeres opp for å harmonere med virkeligheten. Papirmølla må flyte bedre. Det må finnes gode systemer for å søke om sykepenger, svangerskapspenger, og fødselspenger. For bønder er som folk flest: de blir syke, får unger og ønsker å reise på ferie innimellom.

Innlegget har vært publisert på bloggen til Norges Bondelag.