– Lite informasjon til gravide bønder – Nationen 6.4.2016

Gravide kvinner i landbruket har liten tilgang til informasjon, og får lite oppmerksomhet av kollegene, ifølge jordmor med bønder som spesialitet.

Jorid Belle-Thysell er gravid i sjuende måned, og fortsatt aktiv på arbeidet i gården. Men hun tar sine forholdsregler. Foto: Anders Belle-Thysell
Jorid Belle-Thysell er gravid i sjuende måned, og fortsatt aktiv på arbeidet i gården. Men hun tar sine forholdsregler. Foto: Anders Belle-Thysell 

Jenny Dahl BakkenPublisert: 06.04.16, 08:27| Oppdatert: 14.04.18, 14:48

– Det er stort fokus på likestilling i landbruket, og det er vel og bra. Men på enkelte områder blir vi aldri helt likestilte, og her har vi å gjøre med en gruppe det må legges til rette for i hverdagen, forteller Marita Ruohoranta til NRK. Hun er jordmor og driver egen blogg og Facebookgruppe om graviditet i landbruket, og merker at det er stor pågang.

– Der kommer det mange spørsmål, det er tydelig at kvinnene har savnet et sted å henvende seg, sier hun til kanalen.

Lite relevant informasjon

En av bøndene som har fått hjelp av Ruohoranta, er Jorid Belle-Thysell. Hun sleit med å finne god og sikker informasjon om hva hun måtte være obs på som gravid bonde. Det er ikke et tema de mediene som vanligvis skriver om graviditet tar for seg.

– Jeg har egentlig bare brukt Google, og søkt på graviditet og landbruk. Det var få treff, for å si det slik, sier hun til Nationen.

Et av treffene ledet til Marita Ruohoranta, en jordmor med landbruk som spesialitet.

– Det var helt tilfeldig at jeg fant den. Noe av det som står der er ganske selvsagt, men mye er også ting du ikke har tenkt på. For eksempel var jeg ikke klar over smittefarene ved lemming og kalving, jeg har først og fremst tenkt på at jeg skal unngå for tunge løft, sier Belle-Thysell.

Les vår sak om gravide bønder fra i fjor vår her. Der intervjuet vi blant andre Marita Ruohoranta, eller Bjøru, som hun het den gang. Et år etter har lite skjedd på informasjonsfronten.

Via bloggen til Ruohoranta fant hun for eksempel ut at hun må være forsiktig med vibrasjoner, som kan oppstå ved bruk av maskiner. Vibrasjonene kan føre til smerter i bekkenet, og øke sjansen for spontanabort.

Bondeorganisasjonene må på banen

Ruohoranta mener myndighetene og bondeorganisasjonene må bli flinkere til å komme med informasjon og fokusere på de gravide bøndene. I dag informerer de ikke om utfordringer for gravide bønder i landbruket. Belle-Thysell har ikke kontaktet dem for informasjon, men hun syns de burde hatt noe lett tilgjengelig.

– Jeg syns hvertfall at det burde vært tilgjengelig mer informasjon på nettsiden enn det er i dag, sier hun.

I tillegg til lite informasjon om farene gårdsdriften kan by på for gravide, savner hun også informasjon om rettigheter. I dag er det slik at du i stor grad må ha oversikt over rettighetene dine selv.

Det er stort fokus på likestilling i landbruket, og det er vel og bra. Men på enkelte områder blir vi aldri helt likestilte.Marita Ruohoranta, jordmor

Les også: Her er helsefarene du må tenke på som gravid bonde

At bondeyrket lenge har vært et «manneyrke», kan ha en betydning for det manglende fokuset på å kombinere gårdsdrift med graviditet, tror Belle-Thysell.

– Det kan ha noe å si. Landbruket har vært veldig mannsdominert. Det er først de senere årene kvinnene har kommet på banen, og dermed har også flere saker som er relevante for kvinnelige bønder fått fokus. Det har nok noe å si at det er flere kvinnelige bønder idag, sier hun.

Sin egen arbeidsgiver

I arbeidslivet generelt, er det arbeidsgiver som har ansvar for å tilrettelegge for gravide. Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt, får de mange henvendelser fra gravide ved mannsdominerte arbeidsplasser, som ofte er dårlig tilrettelagt. …

Bøndene er sin egen arbeidsgiver, og har dermed ansvaret for å tilrettelegge for seg selv. men også bønder har et HMS-organ: Landbrukets HMS-tjeneste. De vedkjenner at de kanskje har litt lite informasjon lett tilgjengelig.

– Det kan sikkert diskuteres om vi har gjort nok. Riktignok har vi sendt ut en del informasjon til medlemmene våre, men jeg er enig i at det også burde være tilgjengelig på nett, sier fagkoordinator i Landbrukets HMS-tjeneste, Halle Arnes, til NRK.

Ifølge Arnes er graviditet først og fremst et tema i én-til-én-møter mellom bønder og rådgivere.

Belle-Thysell avslutter vårt intervju med å lufte en siste frustrasjon:

– Noe jeg gjerne skulle hatt, er arbeidsklær for gravide. Det er umulig å oppdrive. Det gjelder nok for alle yrker, ikke bare for landbruket, sier hun.