Jordmor: Gravide bønder er ikke klar over alle helsefarene i yrket – Nationen 6.3.2015

Prøvesmak: Karoline (9 md.) får en tidlig smak på bondelivet når mamma Kristin Stanger har hovedansvaret for fjøsdriften. Å kjøpe babycall var det lureste vi har gjort. Da kan vi følge med på henne samtidig som vi steller med dyra, sier Kristin Stanger.

Bonderomantikk til tross, graviditet i landbruket er ingen dans på roser. Altfor få er klar over alle helse­farene, mener jordmor og melkebonde Marita Ruohoranta.

Tone C. S. Thorgrimsen Publisert: 06.03.15

Nysgjerrige, brune kyr med hvite stjerner i panna stikker hodene ut mellom gjerdestolpene utenfor fjøset til Kristin Stanger (25) og Kristoffer Thonerud (28) i Spydeberg i Østfold. En lang, ru kutunge slikker prøvende på en rosa barnesokk. To store, blå øyne stirrer fascinert tilbake.

Det er ni måneder siden datteren Karoline kom til verden. Midt på sommeren, rett etter førsteslåtten. Heldigvis.

Å være gravid kan ikke være en unntakstilstand, driften av gården må fortsette som før. Selv om det var veldig tungt på slutten, så gikk det greit. Jeg var ikke så mye dårlig og jeg ble heller ikke kjempestor, sier Kristin.

FYSISKE BELASTNINGER

Både Kristin og Kristoffer jobber fulltid på gården. Kristin har i tillegg en 80 prosent stilling hos Tine. Kristoffer står som eier og driver. Han er sjuende generasjon bonde, og på gården de tok over for snart tre år siden, først som forpaktere, deretter som eiere, er det 283 mål korn og melkekvote på 283 tonn. Alt økologisk.

Kristin kjørte traktor i førsteslåtten. Høygravid. Men å binde kuene når de kom hjem fra beite, eller å melke dem, det sluttet hun med den siste tiden av svangerskapet.

Les også: Her er helsefarene du må tenke på som gravid bonde

Jeg var mest bekymret for klemskader. Det er store dyr på 600 kg, og de er mye sterkere enn meg. Når du må ned i knestående bak dyret, kommer du veldig tett på. Med vond rygg og en stor og tung mage er det ikke bare enkelt å sprette unna om en av dem skulle sparke bakover. Da kan det bli skummelt, sier hun.

Hun kom seg gjennom svangerskapet uten farlige situasjoner. Bare én gang tenkte hun at «dette var kanskje ikke lurt å gjøre når jeg er gravid».

Det var en kalv som satt fast da jeg var tre-fire måneder på vei. Vi dro den ut. Etterpå tenkte jeg at jeg tok for mye i. Men hva skal du gjøre? Du står der, og kua kalver, og kalven må ut. Nå. Da må du trå til, sier Kristin.

LITE INFORMASJON

Nettopp farene ved å «bare trå til» når du er gravid bonde, mener jordmor og melkebonde Marita Ruohoranta er underkommunisert i dagens samfunn. Det henger ikke bare sammen med fysisk krevende arbeid. Også håndtering av sprøytemidler, møkking, støy, stress og vibrasjoner fra langvarig traktorkjøring er eksempler på yrkesaktivitet som kan skade fosteret. Det vet folk for lite om, mener hun.

Som jordmor visste jeg veldig lite om landbrukets hverdag, før jeg selv ble melkebonde for tre år siden. Jeg tror at svært få, både leger, jordmødre og bønder selv, faktisk er klar over alle helsefarene når du er gravid bonde, sier Marita.

Hun har brukt to år på å kartlegge hva som finnes av informasjon om helserisikoer knyttet til graviditet i landbruket. Saumfart helsesider og landbrukssider. Resultatet er skuffende lite.

Les også: – Landbruket trenger kvinner

Faktisk så lite at hun har bestemt seg for å ta saken i egne hender. Det begynte med en blogg, men målet er å ha en nettside klar i løpet av året. Der skal hun samle inn og systematisere all viktig informasjon om helserisikoer forbundet med graviditet i landbruket, pluss en oversikt over støtteordninger og rettigheter som skal hjelpe gravide bønder å få avlastningen de har krav på. Aller helst vil hun ha nasjonale retningslinjer. Bestemmelser for hva slags informasjon lege og jordmor må gi og hva slags tester og blodprøver som skal tas under graviditeten.

De fleste gravide blir spurt om de har katt. Men risikoen for toksoplasmose, som kan gi alvorlige infeksjoner hos fosteret, er til stede i alt husdyrhold. Altfor få leger vet nok eller bryr seg om hvordan hverdagen er for gravide bønder. Det er ikke noe hyggelig å måtte krangle med legen din om å få ta testene du trenger fordi du driver med husdyr. Det må bli lettere å finne den nødvendige informasjonen, sier hun.

MEST HVILE

Kristin lot være å drikke melk rett fra tanken da hun var gravid. Hun var også nøye med hygienen etter å ha tatt imot kalver eller behandlet jurbetennelser. Ut over det var det ikke mye snakk om farer knyttet til yrket og graviditeten.

Jeg fikk ingen informasjon, verken fra lege eller jordmor, om potensielle farer for fosteret forbundet med at jeg er bonde, sier Kristin.

Jordmoren snakket mest om at det var viktig ikke å bli for sliten. Ikke jobbe for mye, men heller sykmelde seg hvis det ble for tungt.

Men det er lettere sagt enn gjort når det bare er vi som bor på gården, og dermed er tilgjengelige 24 timer i døgnet. Særlig når du driver med dyr er det viktig at det er noen til stede. Du kan ikke sykmelde deg fra det, for det er ingen andre her til å gjøre jobben, sier Kristin.

IKKE HELT LIKESTILTE

Åttende mars til tross, kvinner og menn er rett og slett ikke fullt ut like. Er du gravid bonde, må du ta hensyn til det, mener Marita.

Det er lettere å være obs på og unngå farene i forkant enn å takle konsekvensene dersom du ikke gjør det. Gravide bønder kan ikke og bør ikke gjøre alt andre bønder gjør, sier Marita.

Et eksempel er håndtering av dyrefødsler.

Selv om det er noe av det morsomste du gjør som bonde, bør du være veldig forsiktig med kalving eller lamming. Det er lett å få toksoplasmose, og det kan føre til spontanabort eller hjerneskade, sier Marita.

FAKTA FRA FINLAND

Hun måtte til Finland før hun fant noen som har studert temaet.

Forsker Marja Kallioniemi tok doktorgraden sin på kvinners kår i landbruket, og hun har laget veilederen «Beskytt ditt ufødte barn – Farer i landbruksarbeidet under graviditeten». Det er nettopp en slik veileder Marita ønsker å få utarbeidet på norsk.

TAUSHET

Jeg fikk ingen informasjon fra lege eller jordmor om potensielle farer for fosteret forbundet med at jeg er bonde.

Denne uken var Marja i Oslo for å treffe Marita, og snakke om hvordan det bør gjøres.

Marita har en stor fordel som jordmor og melkebonde. Det gjør at hun får et helt unikt perspektiv på saken. Det er veldig viktig at kvinnehelse ikke blir et glemt tema i landbruket, sier Marja.

Det finnes ingen statistikk, verken i Finland eller i Norge, over hvor mange bønder som skader seg selv eller fosteret under graviditeten.

Det jeg fant ut var at veldig mange kvinner i landbruket klarte seg godt under sitt første svangerskap. De er vant til fysisk arbeid, og helsa er god. Da takler kroppen graviditeten. Men ved andre og tredje svangerskap endret det seg. De ble fortere dårligere, og måtte sykmelde seg eller slutte med arbeidsoppgavene tidligere. Det er det viktig å få forståelse for i hjelpeapparatet, sier Marja.

TRØBLETE SVANGERSKAP

Det har melkebonde og tobarnsmor Mona Madland Hansen (33) fra Skiptvet i Østfold erfart. Hun er utdannet barnevernspedagog, men sa opp jobben i en barnehage for fire år siden, da hun bestemte seg for å satse som selvstendig næringsdrivende bonde.

Hun tok over drifta av familiegården, og har vært alene om ansvaret for de 85 dyra siden mai i fjor.

Da hun gikk gravid med minstemann Morten (2), ble hun skikkelig dårlig.

Jeg kastet opp flere måneder i strekk. Jeg ble så dehydrert at jeg ble lagt inn på sykehus en uke, og jeg raste ned i vekt, sier Mona.

Etter at det stabiliserte seg, meldte bekkenproblemene seg.

Magen ble diger, og alt gjorde vondt. Jeg kunne ikke løfte en melkebøtte en gang, sier Mona.

Det sa seg selv at hun ikke lenger kunne drive i fjøset. Tilrettelegging av arbeidsoppgavene var heller ikke noe alternativ. Du kan ikke akkurat erstatte fôring av dyr med kontorarbeid. Kuene må ha mat, og de må melkes.

Alt var fryktelig mye enklere med eldstemann, Mia (5). Da jeg var gravid med henne, hadde jeg ikke ansvaret for gården, men jobbet som pedagog. Jeg fikk det jeg hadde krav på av penger og det var ikke noe problem å være borte fra jobb i ti måneder. Det er det når du driver med dyr, sier Mona.

LITE KUNNSKAP

Hun måtte ha en avløser. Men som selvstendig næringsdrivende var det vanskelig å få gehør i hjelpeapparatet.

Da jeg sa til Nav at jeg ikke kunne jobbe lenger, påsto de at jeg ikke hadde rett på støtte, siden jeg ikke var sykmeldt. Det føltes som om jeg ble straffet for at jeg var gravid, sier Mona.

Men hun trengte inntekten fra gården, og dyrene måtte bli stelt. Hun ringte advokaten i Bondelaget for hjelp. Det var han som fortalte henne at hun hadde rett på svangerskapspenger.

Da jeg fikk vite det, troppet jeg opp hos Nav igjen, og sa «jeg har snakket med advokat, og jeg går ikke herfra før jeg får svangerskapspenger, som jeg har rett på». Deres svar var «Å ja, sier du det? Ja, da stemmer vel det».

Det endte med at hun fikk 6500 kroner til dekning av avløser. Det gikk opp til 8000 kroner da Morten ble født.

Jeg synes det var veldig vanskelig å få informasjon om mine rettigheter. Nav visste ingenting. Jeg følte meg som den eneste personen i landet som var havnet i en sånn situasjon. Jeg har måttet stå på veldig mye selv, sier Mona.

EN UTFORDRING

Inger Johanne Sikkeland, HMS-rådgiver i Bondelaget, er ikke overrasket.

Det er dessverre ganske vanlig at lokale Nav-kontor eller lignende vet for lite, spesielt om ting som er landbrukstilknyttet. Det er en del regler og rettigheter som er særskilt for vår sektor, og hvis det er framforhandlet i jordbruksavtalen og ikke gjelder for andre yrkesgrupper, er det få som har god oversikt. Det er en utfordring. Å måtte gå omveien om våre advokater for å få hjelp, er tungvint, sier hun.

Mandag møtte hun Marita og Marja i Oslo for å snakke om graviditetsutfordringene i landbruket.

I dag er ikke kunnskapen om helserisikoer for gravide bønder, dersom den finnes, systematisert og tilgjengelig. Det er kjempeflott at noen med hennes bakgrunn og kunnskap faktisk tar tak i problemstillingen og setter sikkerhet for mor og det ufødte barn på dagsorden, sier Sikkeland.

Hun mener bøndenes helse er det aller viktigste driftsmiddelet på gården.

Det er lett å glemme seg selv i en travel hverdag, men den viktigste investeringen de kan gjøre, er å ta vare på seg selv. Det gjelder særlig under ekstraordinære omstendigheter, som når du er gravid, sier Sikkeland.