Toksoplasmose og den gravide

Det er lamming igjen og det dukker opp spørsmål, påstander og tanker rundt dette. (Les ellers mer her)

Noen påstander:

Jeg er oppvokst på gård og har sikkert gjennomgått infeksjon

 • Nei
 • Toksoplasmose var meldingspliktig fram til 1995. Det ble da meldt årlig til rundt 30-40 tilfeller av toksoplasmose, hvorav 5-10 var hos barn < 1 år (2)
 • Toxoplasma antistoff ble funnet hos totalt 9,3 % av de gravide kvinnene. Blant kvinnene på 40 år eller eldre var det flere som var immune enn blant de yngre kvinnene (6)
 • Dagens immunitet har vært tilnærmet uendret de siste 40 år (6)
 • Risiko for smitte er ca. 20 ganger større i sørlige land i Europa sammenliknet med Norge (2)

Toksoplasmose er farlig hos den gravide

 • Nei
 • Gravide som smittes med toksoplasmose har vanligvis få eller ingen symptomer, men det kan være skadelig for et foster (1)
 • (Obs! Dette er feilinformasjon fra nlr.no -> har sagt om dette noen år siden, men ser at samme artikkel er oppe igjen)

Det sjekkes rutinemessig toksoplasmose i blodet ved graviditet

 • Nei
 • Det er ikke innført rutinemessig screening av alle gravide i Norge (1)
 • Du må be selv å bli testet ved første rutineprøver innen uke 12

Det er mest risiko å bli smittet i begynnelsen av graviditet

 • Nei
 • Hvis en gravid får toksoplasmose, er risikoen for at fosteret blir smittet ca. 10% innen 13. graviditetsuke (4)
 • 70% hvis smitten skjer etter 36. graviditetsuke (4)
 • Smitterisikoen er altså størst sent i graviditeten (4)
 • Risikoen for symptomer hos det nyfødte barnet er størst ved smitte tidlig i graviditeten (4)

Vi må bli kvitt av katten når jeg er gravid

 • Nei
 • Det er liten fare for smitte av mennesker ved direkte kontakt med katt, og å kvitte seg med katten under graviditet er unødvendig, men man skal unngå kontakt med katteavføring (7)

Katten er hovedvert til parasitten

 • Ja
 • Nylig smittede katter får vanligvis parasittegg 3-10 dager etter å ha spist f eks smittede smågnager og fortsetter å spre 10-14 dager til i avføringen sin (10)
 • Parasittegg er veldig hardføre og kan overleve i miljøet i godt over et år -> derfor spredning via beiting/fôring (eller hagearbeid, søppelplukking, dårlig vasket grønnsaker rett fra jorden) (10,12)
 • Katter i alle aldre kan bli smittet – de er vanligvis uten symptomer når parasitteggene skilles ut (11)
 • Katten kan selvfølgelig bli syk også: selv om ethvert organ kan påvirkes hos katten ved smitte, så er lungebetennelse den mest alvorlige og er vanligvis dødelig hvis den ikke behandles. Toksoplasmose er mest alvorlig hos kattunger gjennom smitte i livmoren (11)

Andre dyr kan bli smittet (mellomvert)

 • Ja
 • Nesten alle varmblodige dyr (gnagere, hjortedyr, villsvin osv.) (11)
 • storfe og hest er mer motstandsdyktig enn sauer og geiter (11)
 • Gris: spesielt alt for tidlig fødte grisunger kan være utsatt av parasitten (11)
 • Hunder (pneumoni og hepatitt) (11)
 • Finker (fugl) (11)
 • Noen dyr i dyrehager, f eks. kenguru, visse ape-arter (11)

Referanser og les mer:

(1) Helsenorge – Toksoplasmose i svangerskapet 28.2.2020

(2) FHI – Toksoplasmose – veileder for helsepersonell 07.07.2019

(3) Forskning.no – Stor forskjell på hvor i landet flest får toksoplasmose 22.11.2017

(4) Felleskatalogen – Toksoplasmose 26.03.2019

(5) Findal G, m fl. 2015, Toxoplasma prevalence among pregnant women in Norway: a cross-sectional study. APMIS.

(6) Findal, G. 2017, Toxoplasma infection among pregnant women in Norway; susceptibility, diagnosis and follow-up. Doktoravhandling, Universitetet i Oslo.

(7) Veterinærinstituttet – Toksoplasmose Oppdatert ?

(8) NHI – Toksoplasmose hos gravide 13.11.2019

(9) Norsk Gynekologforening – Toksoplasma gondii 13.2.2020

(10) Cornell University, Colege of veterinary medicine – Toxoplasmosis in Cats 6/2018

(11) The Veterinary Nurse – Toxoplasma gondii – the facts 2.5.2019

(12)  Bartova, E og Sedlak, K. 2012. Toxoplasmosis in Animals in the Czech Republic – The Last 10 Years

Bilde herfra