Før og etter fjøsstell

I Dyrehelseforskriften er det krav om at alle matprodusenter med dyr skal ha en smittevernplan for å sikre godt smittevern.

Før du går inn i fjøs:

 • Bruk egne arbeidstøy og hodeplagg: ikke gå til fjøs i sivile/private klær!
 • Bytt sko: ikke bruk private sko du bruker utenfor fjøs!
 • Bruk hansker før du berører avføring/gjødsel og urin fra dyr
 • Beskytt munn, øyne og ansikt mot sprut
 • Bruk åndedrettsvern ved støvete arbeid og når helsefarlige væsker spruter i luften
 • Vask hender og ta dusj ved behov

Etter du er ferdig i fjøs:

 • Vask sko
 • Vask hendene
 • Sett engangs verneutstyr/hansker i søpla
 • Rengjør evt. annet verneutstyr
 • Ta av deg arbeidsklærne
 • Vask igjen minst hendene (dusj ved behov) før du tar på deg private klær
 • Bruk rene private klær og sko
Foto: PEKKA FALI

Fra Arbetshälsoinstitutet (Finland)

Les mer og referanser:

Bondevennen – Smittesluse i storfe-besetninger

Geno – Smittevern i egen besetning

Animalia – Bruk av smittesluse (plakat, pdf -> kan skrives ut)

Buskap – Smittevernplan i besetning

Video:

Geno – Hvordan enkelt lage en smittesluse i et gammelt fjøs?

Geno – Eksempel på organisering av smittesluse i nytt fjøs