Sykemelding eller svangerskapspenger i graviditet? (oppdatert 25.4.2021)

Mange klarer seg fint på jobb helt til foreldrepermisjon begynner. I Norge er det likevel høy sykefravær i graviditet (ca 62 %) mot f eks. 32 % i Sverige.

En del er sykdom, men trolig er en del også manglende erfaring av å tilrettelegge, omplassere eller bruke svangerskapspenger til den enkelte gravide. Feil bruk av sykemelding er uheldig der man flytter ansvar og belastning over på gravide og hennes lege. Det er fortsatt lite kjent å bruke svangerskapspenger i Norge sammenlignet andre land.

Hvis en gravid kvinne må slutte i arbeidet fordi hun har en arbeidssituasjon som kan skade fosteret, kan hun ha rett til svangerskapspenger.

Først må man prøve tilrettelegging og/eller omplassering til annet arbeid på samme arbeidsted. Det vil si at du skal ikke læres opp f eks på en ny avdeling på sykehuset eller at du skal få nye oppgaver som kanskje gir stress og ubehag for deg. Du skal beholde din full lønn (se nederst i artikkel Hovedtariffavtalen 8.3.3)

Helsedirektoratet sier: Ved fosterskadelig arbeid kan den gravide ha rett på svangerskapspenger. Den gravide sykemeldes ikke.

Sykemelding (lege skriver): når du er syk i svangerskapet: f eks bekkenleddsmerter (som er vanligst årsak å sykemelde gravide), høyt blodtrykk, sterkt svangerskapskvalme osv. Her blir det brukt sykemeldingsdager.

Svangerskapspenger (jordmor eller lege skriver)du er frisk i svangerskapet, men du har en jobb som kan være risiko eller skade på fosteret/barnet. Fosteret/barnet blir «sykemeldt».  Her blir det IKKE brukt sykemeldingsdager. Grunnlag til betalt sum er det samme som ved sykemelding.

Det er altså jordmor eller lege som skriver søknad for svangerskapspenger i samråd med den gravide:

Skjema for arbeidstakere: Skjema for tilrettelegging og omplassering ved graviditet (pdf)

Skjema for selvstendig næringsdrivende og frilansere: Krav om svangerskapspenger til selvstendig næringsdrivende og frilanser (pdf) (veldig vanskelig å finne papirutgave!)

I søknaden er det viktig at det står«risiko/fare for fosteret/barnet» . Ellers risikerer man at søknaden blir ikke godkjent av NAV.

Du slutter å jobbe fra den datoen det søkes om svangerskapspenger fra.

Det er ca 4 ukers behandlingstid hos NAV (men leser hos flere at behandlingstid er kort!).

NAV skal ikke overprøve lege/jordmors vurdering av om forhold ved arbeidsplassen kan være skadelig for fosteret.

Jeg har også skrivet om sykemelding til svangerskapspenger bak tid og dette har vi fått godkjent.

Referanser og les mer:

NAV – svangerskapspenger  (Søk her: arbeidstaker – Frilanser – Selvstendig næringsdrivende – Fisker) (lest 25.4.2021)

Arbeidstilsynet – Graviditet og arbeidsmiljø 

NAV – Gravid arbeidstaker (18.12.2020)

NHI – Sykemelding i graviditet (7.11.2011)

NHI – Arbeidsmiljø og svangerskap (25.10.2018)

Helsedirektoratet – Generelt om sykemelding ved graviditet (7.12.2016)

Norsk arbeidsmedisinsk forening – Tema Gravide og arbeidsmiljø (2017)

Masteroppgaven min: «Hvorfor landbruk og graviditet?« (blogg-innlegg)

STAMI – Store forskjeller i sykefravær blant gravide kvinner i Europa (14.8.2017)

STAMI – Anbefalinger om gravide i arbeid relatert til koronapandemien (22.4.2021)

Dagens medisin – Underforbruk av svangerskapspenger (l7.6.2007: gammel artikkel men fortsatt aktuelt!)

Simployer (infotjenester.no) – Lettere med sykmelding enn tilrettelegging (11.12.2012)

Landsforening uventet barnedød (LUB): Svangerskapspenger – en veiledning i søknadsprosessen (18.1.2019)

Severinsen, A & flere. 2019. Pregnant women’s experiences with sick leave caused by low back pain. A qualitative study 

NHI – Tåler gravide mindre enn før – eller har kravene fra samfunnet blitt for store? (26.02.2014)

Midtnorsk debatt – Flink gravid, dårlig gravid (14.2.2020)

Hovedtariffavtalen sier

8.3.3 Arbeid under svangerskapet/svangerskapspermisjon

«Hvis arbeidet pga. svangerskapet ikke kan utføres tilfredsstillende, kan administrasjonen drøfte med arbeidstakeren og hennes tillitsvalgte at inntil 1 1/2 måned av permisjonen skal tas før nedkomstdatoen. Arbeidstakerens ønske skal tillegges avgjørende vekt.

Gravid arbeidstaker som etter lov eller forskrift ikke kan utføre sitt ordinære arbeid pga. risikofylt arbeidsmiljø, skal forsøkes omplassert som alternativ til svangerskapspermisjon. Behovet for omplassering må dokumenteres av lege/jordmor i tråd med NAV sine krav til dokumentasjon. Arbeidstaker som omplasseres etter denne bestemmelsen eller mottar svangerskapspenger har rett til full lønn fram til foreldrepermisjonen starter.

Det bør i vaktordninger legges til rette for at gravide arbeidstakere etter 28. svangerskapsuke kan ha en arbeidssituasjon som ikke medfører unødig belastning.»

Komment: Dette er typisk eksempel der man ikke har kunnskap om svangerskapspenger: Endelig automatisk vaktfritak for gravide leger (2018). Her skulle gravide leger få søkt svangerskapspenger fra vakttiden. Det skal IKKE omplasseres til dagarbeid.

Yngre leger – Svangerskap og foreldrepermisjon (samleside)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..