Landbruket og koronavirus (samleside 26.4.2021)

Mattilsynet: Informasjon til produksjonsdyr- og hesteeiere m.fl. om koronavirus (19.4.2021)

Mattilsynet: Informasjon til kritiske samfunnsfunksjoner (23.4.2021)

Regjering: Liste over kritiske samfunnsfunksjoner (9.4.2021) -> Matforsyning -> Produsenter -> Kritisk samfunnsfunksjon

Arbeidstilsynet: Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet (22.3.2021)

Mattilsynet: Du trenger ikke å være redd for å bli smittet av dyr (19.4.2021)

Mattilsynet: Smittevern i produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet (16.4.2021)

Mattilsynet: Hva kan utenlandske sesongarbeidere gjøre de ti første dagene? (23.4.2021)

Mattilsynet: Spørsmål og svar om mink og covid-19 (19.4.2021)

Regjering: Åpner for innreise for sesongarbeidere i landbruket (06.05.2020 OBS! gammelt!)

Regjering: Spørsmål og svar om korona og landbruket (28.4.2020 OBS! gammelt!)

Nrk: Bønder og dyrlegar redde for å smitte kvarandre under lamminga (25.3.2020)

Fylkesmannen i Innlandet: Bønder i karantene eller isolasjon kan stelle sine egne dyr (23.03.2020)

Norges Bondelag: Landbruket og koronavirus (17.3.2020)

Norsk Landbruk: Dette er korona-rådene til landbruket – Norsk Landbruk (13.03.2020)

Innovasjon Norge: Utvidet støtte til landbruk og landbruksbaserte næringer (17.12.2020)

Hold deg oppdatert ellers her:

Koronavirus sars-CoV-2 (coronavirus) – fakta, råd og tiltak – FHI

Koronavirus – helsenorge.no

/oppdatert 26.4.2021