Landbruk – Toksoplasmose og graviditet (25.4.2021)

Hva er toksoplasmose?

Parasitten heter Toxoplasma gondii.

Katter: Foreløpig eneste kjent «hovedvert» til parasitten gjennom å spise muser og fugler, som er «mellomverter» og har parasitten i muskelfibrer. Parasitten setter seg i tarmen til ung katt og danner der millioner av små egg i løpet av noen uker og som kommer ut med avføringen. Dette gjør altså katten kun en gang i sitt liv i løpet av noen uker. Katten blir ikke syk og blir fort immun mot parasitten. Smitten spres deretter ut i naturen og avføringen kan være lengre tid smittsom: den er veldig motstandsdyktig og kan leve opp til et år. Derfor kontakt med jord og vann gir større risiko for smitte en kontakt med en smittet katt.

Forekomst:

Parasitten finnes over hele verden, men i Norge er dette langt sjeldnere, bare hos ca. 10% av alle kjønn. I Frankrike er det rundt 80-90 av befolkning smittet og er immune. Mange tror i Norge at dem har blitt smittet f eks. å ha vokst opp på gården, men dette er ikke riktig: smitten er altså veldig sjelden i Norge. I Norge er ca. 80-90 % av kvinner som kan bli gravide (fertile) kan være smittemottakelig og bare rundt 0,2 av disse smittes med parasitten i svangerskapet.

Toksoplasmose er en av det hyppigste årsak til kasting (abort) hos sau sammen med listeria.

Hvordan blir det smitte?

1.     Katten er «hovedvert» til parasitten og den setter seg i tarmen til katten.

2.     Katten (smittes gjerne i ung alder ofte uten noe symptomer) sprer avføring, som er smittet av parasitten, rundt omkring i sandkasse inne og på jord ute.

3.     Smitten kan spres blant annet i gress, vann og planter. Grønnsaker kan ha kontakt med smittet jord. Alle varmblodige dyr (kjæledyr, produksjonsdyr eller vilt (menneske!)), som spiser gress eller har kontakt med jord, kan bli smittet: dem blir altså mellomverter.

4.     Mennesker kan bli smittet blant annet gjennom kontakt med munn ved dårlig hygiene:

         – man spiser rå/dårlig stekt kjøtt av et dyr som har parasitt i muskelvev eller drikker upasteurisert melk

         – man spiser mat eller drikker vann som har hatt kontakt med avføring av katt

         – skifter kattesand

         – har kontakt med døde dyr med smitte

         – blodoverføring eller organtransplantasjon

         – fra mor til foster/barn gjennom morkake

Risikoen for smitte til fosteret er under 5 prosent hvis mor smittes tidlig i svangerskapet (ofte blir det abort), og rundt 70 prosent hvis det skjer sent i svangerskapet!

Hvordan finner man ut om smitte?

Diagnosen kan bare stilles sikkert ved undersøkelse av blodprøver, ved å måle antistoffer i blodet. Siden de fleste ikke får noen symptomer, vil de aller fleste derfor ikke vite om de har gjennomgått denne sykdommen.

Den gravide må selv be om prøve da dette ikke tas rutinemessig ved svangerskapsprøver. Dette er «prøver ved behov» (se bilde).

Undersøkelsen kan finne ut om infeksjon er «gammel» eller nylig smittet (IgM antistoffer).

Det å skille mellom tidligere og nylig infeksjon har særlig betydning hos gravide, da kun nysmittede gravide kan overføre infeksjonen til fosteret.

Hvis en gravid får toksoplasmose under graviditeten, kan man avgjøre om fosteret er smittet ved en spesiell undersøkelse av fostervannet. Hos det nyfødte barnet kan man ta blodprøve.

Symptomer:

De færreste mennesker, også gravide, får symptomer når de smittes med toksoplasmose. Rundt 10% kan få feber og influensalignende sykdom som hodepine, muskelsmerter og forstørrede lymfeknuter.

Om man har fått infeksjon, danner parasitten cyster i vev, oftest i muskler, i hjerte, hjerne og bak netthinne i øye gjennom hele livet. Man kan ikke få en ny smitte og om den gravid har fått smitte før graviditet, er hun og foster/barn livslangt beskyttet.

Hos immunsvekkede (f eks. HIV) kan toksoplasmose aktiveres og være årsak til alvorlig sykdom som hjernebetennelse, hjertebetennelse eller øyebetennelse.

Ved medfødt toksoplasmose (dvs. smitte fra mor til barnet) kan det bli øyeinfeksjoner, som kan reaktiveres opp til ca 20 års alder, nedsatt syn eller blindhet samt tegn på hjerneskade med for mye hjernevæske (hydrokefalis) og forkalkninger i hjernen.

Behandling:

Vanligvis er det ikke nødvendig å behandle med antibiotika utenom disse grupper:

– gravide som har sikre tegn på nysmitte med Toksoplasmose, eller der det er konstatert smitte til det ufødte barnet.

– Barn med medfødt, aktiv toksoplasmose.

– Reaktivering av toksoplasmose hos personer med medfødt toksoplasmose og med svekket immunforsvar (f eks. HIV).

Behandling av toksoplasmose er en spesialistoppgave og fastlegen henviser videre. Gravide skal behandles på sykehus der det er gynekolog (føden/fødepoliklinikk).

Hvordan kan man forebygge?

– bruk hansker om du arbeider med jord eller har ellers kontakt med jord.

– hvis du har katt: unngå å gjøre rent etter den, la noen andre ta seg av dette. Må du gjøre rent, bør du bruke hansker. Vask deretter hendene grundig. Kattekassen bør rengjøres daglig: det tar flere dager før katteavføringen blir smittsom.

– Vask salat, grønsaker, frukt og bær godt og stek eller koke kjøttet skikkelig

– Vask kjøkkenkniver og skjærefjøler godt etter kontakt med kjøtt

– om du må gi fødselshjelp ved dyrefødsler, så ha god hygiene og bruk hansker og evt. munnbind. Unngå å gå inn i fødselskanalen. Be andre å gjøre dette.  

– ikke håndter døde dyr: spesielt om det er kasting (abort) og det ligger mistanke om smitte (oftest toksoplasmose eller listeria). Dette gjelder altså alle varmblodige gressetende dyr, både vilt og husdyr.

– ikke melk syke dyr etter kasting eller dødfødt der det er mistanke om infeksjon.

Referanser og å lese mer:

FHI – Toksoplasmose – veileder for helsepersonell (7.7.2019) (

Helsenorge –Toksoplasmose i graviditeten (28.2.2020)

NHI – Toksoplasmose hos gravide (13.11.2019)

Norsk Gynekologforening – Toksoplasmose – Generelle infeksjoner (19.12.2019)

Helsedirektoratet – Jordmor og/eller lege bør være oppmerksom på smittsomme sykdommer hos gravide og tilby undersøkelse for å forebygge smitteoverføring fra mor til foster/barn (27.8.2019)

eHåndbok OUS – Toksoplasmose 

OUS – Nasjonalt referanselaboratorium for toxoplasmose (12.4.2021)

Veterinærinstituttet – Toksoplasmose 

Matportalen – Listeria og toksoplasma kan skade fosteret  (26.2.2018)

Matportalen – Kan gravide spise spekemat dersom man fryser ned kjøttet først? (13.7.2017)

Forskning.no – Stor forskjell på hvor i landet flest får toksoplasmose (22.11.2017)

Robert Koch Institut – New approaches to the therapy and diagnosis of toxoplasmosis 16.04.2021

Centers for disease control and prevention – Parasites Toxoplasmosis (Toxoplasma infection) (29.8.2019)