Kontakt og om meg

Her blir det info hovedsakelig om gravide som jobber innen landbruket og landbrukets HMS. Noe blogg-innlegg kommer i tillegg.

Kontakt: post@maritaruohoranta.no

Hei og velkommen til bloggen min!

Bloggen er uoffisiell med preg av kunnskapsbasert informasjon.

Jeg er spesialist om gravide som jobber innen landbruket (spesielt melkeproduksjon) og målet er å forebygge skader hos kvinner og fosteret/barnet. Jeg er sykepleier, jordmor, har videreutdanning innen landbrukets HMS og har skrevet masteroppgave om gravide innen landbruket.

Jeg er også tidligere melkebonde og brenner fortsatt for landbruket!

Fra Finland, men jobbet i Sveits, Sverige og siden 1999 i Norge rundt. Nå som kommunejordmor og i regional jordmorberedskap.

Utdanning og erfaringer:

Sykepleier 1993 (Kätilöopisto, Helsinki)

Jordmor 1994 (Kätilöopisto, Helsinki)

Innføring i hundefag 2008 (Høgskolen i Nord-Trøndelag, tilbys ikke lenger)

Melkebonde 2012-2015

Tidligere nestleder i lokallag og 3. vara i fylket i Norges Bondelag

Kommentator i publikasjon «En guide til trygt dyrehold» i Finland om landbruk og graviditet (Kap 7.1) Opas turvalliseen karjanhoitoon (luke.fi) Kallioniemi, M. 2015. Opas turvalliseen katjanhotoon. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 34/2015.

Landbrukets HMS 2016 (første kurset i Norge i Nord Universitet, 15 sp) (Om kurset i Matmerk)

Kompetanseheving for kliniske veiledere 2016 (USN,15 sp)

Master i jordmorfag 2017 (USN, 40 sp) Problemstilling: Hvilke farer finns det for foster og den gravide i landbruket? (Sender gjerne oppgaven! Ta kontakt!)

Sykepleier siden 1992 innen psykiatri og eldre omsorg, jordmor siden 1994 i Finland, Sveits, Sverige og i Norge siden 1999 fra jordmorstyrt fødestue med rundt 40 fødsler/år til kvinneklinikker med 5000 fødsler/år. Noen stedet med gynekologisk avdeling (som hører til våre finsk utdanning: i Finland er det jordmødre som jobber også innen gynekologi). Siden 2017 som kombinert kommune- og beredskapsjordmor.

Sosiale medier:

Facebok: Marita Ruohoranta (be om å bli venn!)

Nettsider: www.maritaruohoranta.no www.jordmoren.no 

Facebok-sider:  maritaruohoranta.no  Landbruk og graviditet jordmoren.no 

Facebok-gruppe: Landbruk og graviditet

Instagram:  maritaruohorantano jordmorenno Privat: Marita Ruohoranta

Twitter:  @MRuohoranta @jordmorenno

/Oppdatert 27.4.2021